Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Bestuur

Voorzitter

Ir. P.J. van der Eijk
Dordrecht
Eijk@blhb.nl
06-25277783


Bestuurslid

J.A. Groeneveld
Lattrop-Breklenkamp
j.a.groeneveld@hotmail.com
06-53792284


Bestuurslid

C. Hermus
Lelystad
hermusagro@gmail.com
0320-222131
06-54726522


Secretaris, Penningmeester

mr. T. de Jong-Steneker
Oenkerk
tjitske_steneker@hotmail.com
058-7508148
06-50548343


Bestuurslid

Drs. J.G. Meijer
Cadzand
strijder@xs4all.nl
0117-392502


Nieuws Elders

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Welkom bij de BLHB

Klik hier om naar de registratiepagina te gaan en zie welke voordelen registreren heeft!

Geen vervolg voor BLHB

05 sep 2017

Haren, Landelijk —  BLHB ziet geen mogelijkheden voor een vervolg op het pachtoverleg over de zogenaamde losse eindjes. BLHB is alleen welkom onder de voorwaarde dat de BLHB het zogenaamde eindakkoord van Spelderholt onderschrijft. meer »

Lagere pachtnormen en veranderpercentages 2017

02 jun 2017

Haren, Landelijk —  De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de regionormen en veranderpercentages 2017 bekendgemaakt. De pachtnormen voor alle 14 pachtregio’s in 2017 zijn lager dan in 2016. Het gemiddelde veranderpercentage over de 14 pachtprijsregio’s is min 14,3% en is daarmee redelijk fors. De slechtere bedrijfsresultaten in 2015 werken in het vijfjaarlijks gemiddelde sterk door. meer »

BLHB-input voor Kabinetsformatie

19 apr 2017

Haren, Landelijk —  De ontwikkelingen in het verleden en ook naar de toekomst noodzaken bijstellingen in de pachtwetgeving zodat het financieringsinstrument pacht als grondgebruikstitel aan de Nederlandse land- en tuinbouw kan bijdragen. BLHB wenst op korte termijn maatregelen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en voor de langere termijn een grondige herziening van het huidige pachtstelsel. In een brief verwoordt BLHB haar wensen voor de kabinetsformatie. meer »

Beeld pachtafhankelijke bedrijven somber

27 mrt 2017

Haren, Landelijk —  Wageningen Economic Research concludeert in haar onderzoek dat zeer sterk pachtafhankelijke bedrijven ver onder het gemiddelde inkomen van alle bedrijven scoren. Ook is het aantal zeer sterk pachtafhankelijke bedrijven in de akkerbouw en melkveehouderij in de periode 2007-2015 sterk verminderd. meer »

Jaarvergadering BLHB 9 maart 2017

17 feb 2017

Haren, Landelijk —  Op 9 maart vindt de BLHB-Jaarvergadering plaats. In het kader van de verkiezingen voor de Tweede kamer zullen aan de hand van het thema ‘Landbouw, pacht en duurzaam bodemgebruik’ verschillende kandidaten voor de Tweede Kamer hun visie geven. Jaco Geurts, het CDA,kan deze bijeenkomst niet bijwonen en daarom een interview met hem in deze Landpachter en dient tevens als opwarmer voor de Jaarvergadering. meer »

Stabilisering pachtnormen

30 jan 2017

Haren, Landelijk —  In opdracht van het ministerie van Economische zaken heeft Wageningen Economic Research de Spelderholt-voorstellen om de jaarlijkse wisselingen van de pachtnormen met een indexering te verminderen doorgerekend. Deze methoden zijn geanalyseerd en tevens zijn ook andere opties door Wageningen Economic Research verkend. meer »

Agenda Ledenraad en districtsbijeenkomsten

24 jan 2017

Haren, Landelijk —  Diverse districten hebben hun bijeenkomsten in 2017 belegd. meer »

Artikel BLHB-voorstel ‘Prijsbeheersing geliberaliseerde pacht’

16 dec 2016

Haren, Landelijk —  Het Tijdschrift voor Agrarisch recht is een wetenschappelijk tijdschrift gericht op agrarisch recht, met als belangrijkste doelgroep juristen. In het november-nummer 2016 van dit tijdschrift is het artikel Art. 7: 397 lid 4 BW, AMvB prijstoetsing voor geliberaliseerde pacht, een dode letter of staat de oplossing al in de wet? verschenen opgesteld door de voorzitter van de BLHB, de P. J. van der Eijk. meer »

Herhaalde oproep kandidaten voor bestuur BLHB

16 dec 2016

Haren, Landelijk —  Het bestuur roept kandidaten op te solliciteren naar een vacature in het bestuur BLHB. Deze ontstaat in het voorjaar van 2017. In het voorjaar van 2017 is de heer J. Bosman statutair aftredend als lid van het bestuur BLHB en hij stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur bestaat uit vijf leden; deze vergaderen ca. 10 keer per jaar bij voorkeur in Nijkerk. meer »

Heldoorn bemiddelaar

10 dec 2016

Haren, Landelijk —  Sicko Heldoorn is door de staatssecretaris aangewezen als bemiddelaar voor de herziening van het pachtstelsel. Vorige week is de benoeming in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. meer »