Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Bestuur

Bestuurslid

J.W.A. Bosman
De Krim
jbosman@blhb.nl
0524-571850
06-39032126


Voorzitter

Ir. P.J. van der Eijk
Dordrecht
Eijk@blhb.nl
06-25277783


Bestuurslid

C. Hermus
Lelystad
corne@hermus.nu
0320-222131
06-54726522


Secretaris, Penningmeester

T. de Jong-Steneker
Oenkerk
tjitske_steneker@hotmail.com
058-7508148
06-50548343


Bestuurslid

Drs. J.G. Meijer
Cadzand
strijder@xs4all.nl
0117-392502


Nieuws Elders

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Welkom bij de BLHB

Klik hier om naar de registratiepagina te gaan en zie welke voordelen registreren heeft!

Artikel BLHB-voorstel ‘Prijsbeheersing geliberaliseerde pacht’

16 dec 2016

Haren, Landelijk —  Het Tijdschrift voor Agrarisch recht is een wetenschappelijk tijdschrift gericht op agrarisch recht, met als belangrijkste doelgroep juristen. In het november-nummer 2016 van dit tijdschrift is het artikel Art. 7: 397 lid 4 BW, AMvB prijstoetsing voor geliberaliseerde pacht, een dode letter of staat de oplossing al in de wet? verschenen opgesteld door de voorzitter van de BLHB, de P. J. van der Eijk. meer »

Herhaalde oproep kandidaten voor bestuur BLHB

16 dec 2016

Haren, Landelijk —  Het bestuur roept kandidaten op te solliciteren naar een vacature in het bestuur BLHB. Deze ontstaat in het voorjaar van 2017. In het voorjaar van 2017 is de heer J. Bosman statutair aftredend als lid van het bestuur BLHB en hij stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur bestaat uit vijf leden; deze vergaderen ca. 10 keer per jaar bij voorkeur in Nijkerk. meer »

Heldoorn bemiddelaar

10 dec 2016

Haren, Landelijk —  Sicko Heldoorn is door de staatssecretaris aangewezen als bemiddelaar voor de herziening van het pachtstelsel. Vorige week is de benoeming in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. meer »

Pachtbedrijf geen rondreizend circus

21 nov 2016

Haren, Landelijk —  In het weekblad De Boerderij van 8 november 2016 is een interview met de BLHB-voorzitter opgenomen. In dit interview stelt hij dat het pachtbedrijf geen rondreizend circus is. Op een belangrijk punt is een antwoord niet juist weergegeven. meer »

Oproep kandidaten voor bestuur BLHB

11 nov 2016

Haren, Landelijk —  Het bestuur roept kandidaten op te solliciteren naar een vacature in het bestuur BLHB. Deze ontstaat in het voorjaar van 2017. In het voorjaar van 2017 is de heer J. Bosman statutair aftredend als lid van het bestuur BLHB en hij stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur bestaat uit vijf leden; deze vergaderen ca. 10 keer per jaar bij voorkeur in Nijkerk. Op basis van de binnengekomen reacties doet het bestuur een voordracht aan de ledenraad. Het bestuur stelt daarvoor een sollicitatiecommissie in. De ledenraad benoemt het nieuwe bestuurslid in de ledenraadsvergadering die in februari 2017 zal plaatsvinden. meer »

Verschillende waarheden

21 okt 2016

Haren, Landelijk —  Het Tijdschrift voor Agrarisch recht is een wetenschappelijk tijdschrift gericht op agrarisch recht, met als belangrijkste doelgroep juristen. In het mei-nummer 2016 van dit tijdschrift hebben de initiatiefnemers Valk, Snijder en Verbakel-van Bommel hun visie op het eindvoorstel van Spelderholt gegeven. De uitleg over het eindvoorstel kent echter verschillende waarheden. BLHB heeft in de persoon van H. Meijer met het artikel "het voorlopige einde" gereageerd. meer »

BLHB-voorstel ‘Prijsbeheersing geliberaliseerde pacht’ beoordeeld

22 sep 2016

Haren, Landelijk —  Wageningen Economic Research (voorheen LEI Wageningen UR) heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken het BLHB-voorstel ‘Prijsbeheersing geliberaliseerde pacht’ beoordeeld. De conclusie is dat de door BLHB ontwikkelde rekenmethodiek goed is. meer »

Staatssecretaris wenst bemiddelaar

18 jul 2016

Haren, Landelijk —  Staatssecretaris Van Dam informeert de Tweede Kamer met een brief op 15 juli 2016 over de herziening van het pachtstelsel. Een pachtsysteem dat langdurige relaties tussen verpachters en pachters stimuleert en bijdraagt aan een duurzaam gebruik van grond zijn voor hem uitgangspunten. Dit komt overeen met de inzet van de BLHB. meer »

Bijeenkomst district Flevoland Spelderholt mislukt

09 jun 2016

Haren, Landelijk —  Op dinsdag 28 juni 2016 organiseert het BLHB-district Flevoland in samenwerking met NAJK een bijeenkomst over het mislukken van het Spelderholt-overleg, de vernieuwing van het pachtstelsel. De locatie van de bijeenkomst is Shortgolf, Rivierduinweg 9, Swifterbant Ook de BLHB-leden buiten het district zijn van harte welkom. Het eindvoorstel van de initiatiefnemers van het Spelderholt-overleg dat door de verpachters en LTO Nederland wel werd onderschreven zou grote gevolgen voor de pacht hebben. Het uitfaseren van de huidige reguliere pacht zou het gevolg zijn. meer »

Pachtprijzenbesluit 2016 Maximale normen en veranderpercentages

26 mei 2016

Haren, Landelijk —  De regionormen en veranderpercentages 2016 zijn door de Staatssecretaris van Economische Zaken bekend gemaakt. Het gemiddelde veranderpercentage over de 14 pachtprijsregio’s is 17% en is daarmee fors terwijl twee pachtregio’s een negatief veranderpercentage kennen. Wederom blijkt dat de commissie van Hal ll in 2010 er niet in is geslaagd om de systematiek dusdanig bij te stellen zodat sterke fluctuaties in de pachtprijs kon worden voorkomen. meer »