Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Bestuur

Bestuurslid

E. Bogers
Slootdorp


Bestuurslid

A. Dam-van der Veer
Wieringerwerf


Voorzitter

G. Hoogland
St. Maartensvlotburg
gustaaf@loonbedrijfhoogland.nl
0226-381541
06-53376884


Bestuurslid

G. Klaasse Bos
Lijnden


Secretaris

H.J.P. Koetsier
Waddinxveen
hjpkoetsier@kpnplanet.nl
0182-612081
06 53132326


Bestuurslid

J.J. P. Schavemaker
Egmond a/d Hoef


Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Holland

Rijksvastgoedbedrijf stelt haar beleid bij

22 jun 2018

Haren, Landelijk —  Staatssecretaris Knops stelt verbeteringen voor om de communicatie en de dienstverlening tussen Rijsvastgoedbedrijf (RVB) en haar pachters te verbeteren. De medewerkers krijgen instructies over klantgericht te communiceren en de bereikbaarheid is al op een aantal punten gewijzigd. Naast de al eerder opgeloste problematiek over de door onjuiste pachtnota’s die door de BLHB aanhangig is gemaakt, is dit de kern van de beantwoording van de staatssecretaris op Kamervragen. meer »

BLHB bereikt resultaat inzake pachtnota Rijksvastgoedbedrijf

30 mei 2018

Haren, Landelijk —  In een bijeenkomst op woensdagmiddag 30 mei 2018 met Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de BLHB is de oplossing voor de problematiek van de reeds verzonden onjuiste pachtnota’s besproken. RVB zendt op 31 mei naar ca. 1.700 pachters een brief waarin zij duidelijkheid verschaft over de aanpak in de komende periode. De BLHB gaat ervan uit dat daarmee de ongerustheid bij de pachters wordt weggenomen, de pachtsom wordt bijgesteld en een einde aan deze slepende kwestie komt. meer »

BLHB dringt aan op stopzetting invordering pachtnota Rijksvastgoedbe…

29 mei 2018

Haren, Landelijk —  Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft de pachtprijs niet bijgesteld op basis van de veranderpercentages van 1 juli 2017. De BLHB heeft op 2 mei 2018 via een brief aangedrongen om de veranderpercentages voor de 14 pachtregio’s, die allen negatief waren alsnog bij de pachters door te voeren. Desondanks maant RVB de pachters aan om de niet bijgestelde pachtsom te betalen. De BLHB heeft er op aan gedrongen de aankondigde invorderingsacties onmiddellijk stop te zetten. meer »

Forse bijstelling regionormen en veranderpercentage 2018

25 mei 2018

Haren, Landelijk —  De berekende regionormen 2018 zijn voor los bouw- en grasland zijn gemiddeld fors naar beneden bijgesteld. De veranderpercentages zijn voor 13 pachtregio’s negatief en dit leidt voor het komende pachtjaar in deze regio’s tot een pachtprijsvermindering. Alleen de pachtregio IJsselmeerpolders heeft een toename van de regionorm en een veranderpercentage en dit kan tot een pachtprijsverhoging van 7% kan leiden. Dit zijn de uitkomsten die door de Minister van LNV zijn gepubliceerd en op 1 juli 2018 ingaan. meer »

Minister Schouten wenst langdurige pachtrelaties

25 mei 2018

Haren, Landelijk —  Volgens minister Schouten raakt duurzaam bodembeheer andere belangrijke beleidsthema’s of heeft een sleutelrol voor de realisatie van andere beleidsdoelen. De uitvoering van duurzaam bodembeheer is alleen mogelijk als langdurige pachtrelaties tussen verpachter en pachter ontstaan en dienen volgens haar dan ook te worden bevorderd. Dit zijn tevens voor de minister de belangrijkste uitgangspunten voor de herziening van het pachtstelsel. Met dit streven wordt een belangrijke wens van de BLHB vervuld. meer »

BLHB dringt aan op pachtprijsaanpassing

02 mei 2018

Haren, Landelijk —  Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft pachtprijs niet bijgesteld op basis van de veranderpercentages van 1 juli 2017. De BLHB heeft nu via een brief aangedrongen om de veranderpercentages voor de 14 pachtregio’s die allen negatief waren, alsnog bij haar leden, pachters, door te voeren. Ook doet de BLHB wederom een beroep op de RVB om haar bereikbaarheid voor pachters te verbeteren en voortaan een gespecificeerde factuur naar de pachter te verzenden. meer »

Uitnodiging Jaarvergadering BLHB

27 feb 2018

Haren, Landelijk —  Het bestuur van de BLHB nodigt haar leden en genodigden van harte uit tot het bijwonen van de jaarvergadering. Deze vindt plaats op: meer »

BLHB wenst aanpassing beleid Rijksgronden

26 feb 2018

Haren, Landelijk —  De BLHB pleit voor agrarische structuurverbetering als doel van het beleid voor de agrarische Rijksgronden. Ook pleit BLHB om de inschrijvingen voor de uitgifte van agrarische gronden te schrappen en te kiezen voor een beheer dat gericht is op de toekomst en tot een duurzame agrarische bedrijfsvoering leidt. Dit schrijft BLHB in een brief naar Staatsecretaris Knops van Binnenlandse zaken. meer »

Geen vervolg voor BLHB

05 sep 2017

Haren, Landelijk —  BLHB ziet geen mogelijkheden voor een vervolg op het pachtoverleg over de zogenaamde losse eindjes. BLHB is alleen welkom onder de voorwaarde dat de BLHB het zogenaamde eindakkoord van Spelderholt onderschrijft. meer »

Lagere pachtnormen en veranderpercentages 2017

02 jun 2017

Haren, Landelijk —  De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de regionormen en veranderpercentages 2017 bekendgemaakt. De pachtnormen voor alle 14 pachtregio’s in 2017 zijn lager dan in 2016. Het gemiddelde veranderpercentage over de 14 pachtprijsregio’s is min 14,3% en is daarmee redelijk fors. De slechtere bedrijfsresultaten in 2015 werken in het vijfjaarlijks gemiddelde sterk door. meer »