Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

De Landpachter

2013e jaargang nr. 6, 01-07-'13

Jacht en Pacht

Veel is er onduidelijk over de positie van de pachter inzake jacht en wildschade. Bijgaande artikel kan daar meer inzicht in geven.

Veel verpachters behouden het jachtrecht aan zichzelf en heeft de pachter niet de jachtrechten op het gepachte. In veel gevallen gaat dat goed. Naast dat de jacht nuttig is, heeft het ook een recreatief element. Het nuttige wordt met het aangename verenigd. Veelal gaat dat ook in goede samenspraak met de pachter.  Maar in een aantal gevallen is het niet tot tevredenheid. De jachthouder is soms moeilijk op het gepacht te krijgen als er schade ontstaat door wild. Want dat betekent soms bij nacht en ontij op je post staan om die schade te bestrijden. De vraag is dan: welke rechten heeft de grootgebruiker of pachter in zo’n geval?
 Het staat de grondgebruiker vrij om aan meerdere personen toestemming te geven voor beheer van de wildstand en schadebestrijding. Hij hoeft hiervoor geen toestemming te verkrijgen van de jachthouder. Bij gebruik van geweer is wel een aaneengesloten jachtveld van 40 hectare een vereiste. Bij het bestrijden van wild met een ruime bestrijdingsmogelijk of landelijke vrijstelling als het konijn is het zelfs zo dat de grondgebruiker verantwoordelijk is voor de opgetreden schade en niet de jachthouder. De grondgebruiker kan immers zelf voorzien in bestrijding. Let wel, het is de grondgebruiker of pacht niet toegestaan om zomaar een partijtje te jagen met wat kornuiten. De jacht van of namens  de grondgebruiker of pachter dient een relatie te hebben met de schade die optreed door het wild. Overleg met de jachthouder is vanzelfsprekend aanbevolen. Maar bij schadebestrijding heeft de landpachter meer rechten als hij of zij mogelijk beseft.