Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

De Landpachter

86e jaargang nr. 5, 01-06-'12

Natuur niet meer vanzelfsprekend naar de TBO’s.

Provincies in Nederland zijn gestopt met het doorleveren of subsidiëren van natuurgronden. Aanleiding is de dreiging van een juridische procedure door de Vereniging Gelijkberechtiging Grootgrondbezitters (VGG).

De VGG heeft praktisch alle provincies gedreigd met een kort geding, als ze niet zouden stoppen met het doorleveren van gronden aan Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of andere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties. Aanleiding is een uitspraak van de Europese Commissie dat het doorleveren van de gronden moet worden beschouwd als staatssteun en dat daarvoor Europese toestemming nodig is.
De VGG verzet zich al sinds 2009 tegen de begunstiging van een beperkt aantal organisaties bij het doorleveren van natuurgronden.

De terreinbeheerders en de provincies hebben bij de Europese Commissie bezwaar gemaakt tegen de opvatting dat de doorlevering van gronden met worden beschouwd als staatssteun.
De VGG heeft inmiddels bij een groot aantal provincies alle gegevens opgevraagd die betrekking hebben op het doorleveren van de natuurgronden.

Oene Gorter, voorzitter van de VGG, vertelt: "De VGG heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de verstrekking van aankoopsubsidies en doorlevering van gronden door de overheid aan de TBO's staatssteun vormt, die bovendien onrechtmatig is omdat deze niet is goedgekeurd door de Europese Commissie. De betrokken overheden en TBO’s hebben dit altijd ontkend. Deze zomer heeft de Europese Commissie echter bevestigd dat sprake is van staatssteun. Daarmee stond voor de VGG vast dat zij het bij het rechte eind had, waarna zij de betrokken overheden heeft gesommeerd met deze praktijken te stoppen. Na grote druk en pas onderdreiging met een kort geding door onze advocaten, is dit uiteindelijk gelukt."

 

Sinds haar oprichting in 2009 zet de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) zich actief in voor de gelijke behandeling van alle particuliere grondbezitters in Nederland. Aanleiding hiervoor is dat de Nederlandse overheden – in het bijzonder het Rijk en de provincies – sinds jaar en dag de zogenaamde Terreinbeherende Organisaties (TBO's), zoals Vereniging Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen, bevoordelen bij de verwerving, inrichting en het beheer van natuurgronden in Nederland. Dit gebeurt onder andere door aan de TBO's op grote schaal subsidie te verstrekken voor de aankoop van gronden en door aan hen gronden door te leveren om niet of onder de marktwaarde. Andere particuliere grondbezitters komen niet in aanmerking voor deze steunmaatregelen en worden daardoor stelselmatig buiten spel gezet. Dit terwijl zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de natuurontwikkeling in Nederland.

http://www.vereniginggg.nl/