Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 24-02-'12

Nieuws

Wageningen Economic Research (voorheen LEI Wageningen UR) heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken het BLHB-voorstel ‘Prijsbeheersing geliberaliseerde pacht’ beoordeeld. De conclusie is dat de door BLHB ontwikkelde rekenmethodiek goed is en kan dienen als instrument voor de pachtprijsbeheersing van de geliberaliseerde pacht.

BLHB heeft in het voorjaar 2016 een voorstel gemaakt om de pachtprijs voor geliberaliseerde pachtovereenkomsten te reguleren. Nieuwe pachtovereenkomsten worden sinds 2007 vrijwel alleen maar afgesloten via de geliberaliseerde vorm voor korter dan zes jaar. Economic Research beschouwt de geliberaliseerde pachtvorm als extra ha’s waar meer voor betaald kan worden. Economich Reseach gaat voorbij aan het feit dat bedrijfsuitbreidingen als gevolg van wet- en regelgeving, schaalvergroting etc. geen extra ha’s zijn, maar een vast onderdeel van het bedrijfsareaal vormen, waarop investeringen en de bedrijfsvoering zijn gebaseerd. De forse toename van het areaal geliberaliseerde pachtvorm bewijst dat deze ha’s in toenemende mate een vast onderdeel van veel bedrijven zijn. Beleidsvraag Economic Research plaatst in haar slotbeschouwing een aantal opmerkelijke kanttekeningen omdat deze een beleidsmatig karakter hebben. Het is aan de politiek en het ministerie om de beleidsvragen te stellen en een afweging te maken of het voorstel over de prijsbeheersing voor geliberaliseerde pacht acceptabel is. Inmiddels heeft BLHB de staatsecretaris gevraagd een uitspraak over het BLHB-voorstel. Hierbij is het volledige rapport en het artikel in de Landpachter over het rapport.