Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 24-01-'17

Agenda Ledenraad en districtsbijeenkomsten

Diverse districten hebben hun bijeenkomsten in 2017 belegd.

Agenda


Ledenraadvergadering

• Donderdag 16 februari 2017.

• Locatie De Schakel te Nijkerk.

* Aanvang 10.30 uur.

• Benoeming hoofdbestuurslid en vaststellen jaarrekening 2016 en begroting 2017.

 

 

Districtsvergarderingen

Friesland

• Maandag 30 januari 2017.

• Locatie: Hotel-Eetcafé Duhoux, Greate Buorren 4-8, Wirdum.

• Aanvang 20.00 uur.

• Inleider S. Galema, oud-gedeputeerde, ‘Zijn ervaringen over boeren in Rusland’ en mevr. T. de Jong-Steneker, ‘de ontwikkelingen in het pachtdossier’.

 

Groningen/Drenthe

• Donderdag 16 februari 2017.

• Locatie: Café Centraal, Dorpstraat 6, Tynaarlo.

• Aanvang 20.00 uur.

• Inleider is drs. J.G. Meijer, vicevoorzitter BLHB, ‘De ontwikkelingen in een nieuw pachtstelsel, samenhang pacht met duurzaam bodembeheer en bedrijfscontinuïteit.’

 

District Holland

• Donderdag 2 februari 2017.

• Locatie: Zalencentrum Het Trefpunt, Hoofdweg 1318 te Nieuw Vennep.

• Aanvang 20.00 uur.

• Inleiders A. Michielsen, LTO-portefeuillehouder pacht, ‘Neemt LTO afscheid van de pacht(boeren)?’ en drs. J.G. Meijer, vicevoorzitter BLHB, ‘mededelingen en visie BLHB’.

 

District Zuidwest Vooraankondiging

• Woensdag 22 februari 2017.

• Aanvang 14.00 uur

• Locatie: Rusthoeve, Noordlangeweg 42 te Colijnspaat.

• Aanvang 14.00 uur.