Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 16-12-'16

Artikel BLHB-voorstel ‘Prijsbeheersing geliberaliseerde pacht’

Het Tijdschrift voor Agrarisch recht is een wetenschappelijk tijdschrift gericht op agrarisch recht, met als belangrijkste doelgroep juristen. In het november-nummer 2016 van dit tijdschrift is het artikel Art. 7: 397 lid 4 BW, AMvB prijstoetsing voor geliberaliseerde pacht, een dode letter of staat de oplossing al in de wet? verschenen opgesteld door de voorzitter van de BLHB, de P. J. van der Eijk.

U kunt het artikel met de link Artikel AMvB prijstoetsing  lezen.