Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

De Krim | 06-05-'15

door: BLHB

Beantwoording kamervragen over pacht – persbericht BLHB

Op de vragen van de diverse Kamerfracties heeft de Staatssecretaris Dijksma door middel van een brief (in dit nieuwsbericht te lezen) antwoord gegeven. De Bond van Landpachters BLHB geeft als reactie hierop onderstaand persbericht uit.

(klik hier om de beantwoording van de Staatssecretaris te lezen)

 

Persbericht BLHB inzake beantwoording Kamervragen Pacht: 

Ministerie ontwijkt Kamervragen en heeft slechts één antwoord:
Waarom ? Daarom !

Vastberadenheid en standvastigheid zijn eigenschappen waar grote daden uit voort kunnen komen. Ook de Staatssecretaris van landbouw toont bij het beantwoorden van Tweede Kamer vragen over pacht standvastigheid en vastberadenheid. Ondanks het aandringen van deskundigen in de hoorzitting pacht om de bestaande contracten ongemoeid te laten en ondanks de oproep vanuit de Kamer om de bestaande contracten ook in een nieuw stelsel te eerbiedigen, houdt de Staatssecretaris voet bij stuk. Eerder berichtte zij de Kamer dat de bestaande contracten niet in stand konden blijven omdat dit de huidige verpachters onevenredig zou benadelen. Hoe deze benadeling in zijn werk gaat blijft onduidelijk. De Staatssecretaris weigert kennelijk deze vraag te beantwoorden. Inmiddels blijkt deze stelling feitelijk onjuist.  Nu stelt de Staatssecretaris dat de huidige contracten niet in stand kunnen blijven omdat dit tot een tweeslachtig systeem zou leiden. De Staatssecretaris vindt dat onwenselijk. Waarom ze dit vindt wordt niet beargumenteerd. In het huidige systeem heerst sinds 2007 tweeslachtigheid met aan de ene kant de reguliere pacht en aan de andere kant de liberale pacht. Ook het deelakkoord van Spelderholt gaat aan deze tweeslachtigheid geen einde maken. Je zou dus verwachten dat dit de Staatssecretaris aanleiding had kunnen geven het deelakkoord af te wijzen. Dat wordt door de Staatssecretaris niet als probleem ervaren. Het openbreken van de bestaande contracten lijkt een doel op zich geworden te zijn. Zelfs het continuatierecht en het recht op in de plaatsstelling lijken nu in deze kruistocht van de Staatssecretaris in de vuurlinie te komen. Zij meldt : ” Een vorm van overgangsrecht is noodzakelijk. Een reguliere overeenkomst kan anders nog decennia lang doorlopen en van ouder op kind op kind etc. worden overgedragen”. Het deelakkoord van Spelderholt heeft nooit als geschilpunt opgeleverd dat in reguliere contracten de in de plaatsstelling en de continuatie ter discussie zouden komen te staan. Spelderholt gaat alleen over vrije prijzen voor nieuwe reguliere contracten en meer niet. Met de antwoorden van de Staatssecretaris op de Kamervragen is er geen helderheid gekomen. Hooguit is helder geworden dat de visie van het departement zich beperkt tot het in de ban doen van de bestaande contracten. Die moeten weg.  De gevolgen van een stelselwijziging gaat de Staatssecretaris uit de weg. Dit zou prematuur zijn. Over de inhoud van een nieuw stelsel kan de Staatssecretaris niets meer zeggen dan dat het evenwichtig moet zijn en recht doen aan allen.  Zij laat de inhoud aan de partijen in het veld en de initiatiefnemers van het deelakkoord over. Zij zegt: “De initiatiefnemers van het akkoord zien mogelijkheden om samen met alle partijen tot een verbeterd voorstel te komen waarmee pijnpunten ten aanzien van een overgangsrecht en de prijstoetsing worden weggenomen”. Het departement dat gaat over de pacht heeft het pachtbeleid uitbesteed omdat men zelf geen begin van een idee heeft. Beleidsarmoede is tot norm verheven en argumenten zijn vervangen door dogma’s. Standvastigheid is doorgeschoten naar koppigheid  De vraag naar het waarom kent nog maar één antwoord: Daarom! Als dat maar goed afloopt.

 

Bond van Landpachters en Eigen-Grondgebruikers BLHB

Contact: Hans Meijer (0641208080) en Piet van der Eijk (0625277783)