Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 30-05-'18

BLHB bereikt resultaat inzake pachtnota Rijksvastgoedbedrijf

In een bijeenkomst op woensdagmiddag 30 mei 2018 met Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de BLHB is de oplossing voor de problematiek van de reeds verzonden onjuiste pachtnota’s besproken. RVB zendt op 31 mei naar ca. 1.700 pachters een brief waarin zij duidelijkheid verschaft over de aanpak in de komende periode. De BLHB gaat ervan uit dat daarmee de ongerustheid bij de pachters wordt weggenomen, de pachtsom wordt bijgesteld en een einde aan deze slepende kwestie komt.

Aanpak en oplossing problematiek

Directeur-generaal Annet Bertram en Hoofd afdeling Verhuur en Taxaties Peter van Heun van het Rijksvastgoedbedrijf hebben in een bijeenkomst met een delegatie van het BLHB-bestuur hun aanpak over de oplossing van de problematiek van de pachtsom toegelicht. Alle pachters ontvangen deze week een brief waarin Rijksvastgoedbedrijf haar excuses aan de pachters aanbiedt en zij haar aanpak uiteenzet.

Op dit moment worden alle facturen door Rijksvastgoedbedrijf gecontroleerd. Het beeld bij Rijksvastgoedbedrijf ontstaat dat bij een correctie van een factuur dit bijna altijd tot een verlaging van de pachtsom leidt. De pachter krijgt persoonlijk een specifieke toelichting op de (nieuwe) factuur. Binnen twee weken ontvangt de pachter daarna een creditnota. De verdere afhandeling kent vooral een administratief karakter maar de BLHB gaat ervan uit dat door deze grondige aanpak de pachters uiteindelijk de juiste pachtsom moeten betalen en een teruggave over het teveel betaalde ontvangen.

Lang slepend proces

Al op 2 mei heeft de BLHB namens haar leden een brief naar RVB verzonden. De BLHB riep daarin op de veranderpercentages voor de 14 pachtregio’s die allen negatief waren bij de pachters door te voeren. Rijksvastgoedbedrijf (RVB) had namelijk de pachtprijs niet bijgesteld op basis van de veranderpercentages van 1 juli 2017. Ook deed de BLHB wederom een beroep op RVB om haar bereikbaarheid voor pachters te verbeteren en voortaan een gespecificeerde factuur naar de pachter te verzenden. Deze actie leidde tot vragen van de Tweede Kamerleden Lodders en Middendorp (beiden VVD) aan staatsecretaris Knops.

Ondanks deze acties verzond RVB vorige week een tweede betalingsherinnering voor onjuiste pachtnota’s met sommatie om voor 1 juni a.s. te betalen op straffe van invorderingsmaatregelen. Wederom heeft de BLHB gereageerd en dit heeft er toe geleid dat deze aanmaningen nu door de pachter als niet verzonden mogen worden beschouwd.

De BLHB heeft een constructief overleg met RVB gevoerd. In dit gesprek zijn ook de moeilijke bereikbaarheid en matige service waaronder de ongespecificeerde facturen van RVB aan de orde gesteld. Ook de wens van de BLHB dat RVB weer aandacht en uitvoering geeft aan verbetering van de landbouwstructuur is aan de orde gesteld. De BLHB gaat ervan uit dat hiermee een goede basis is gelegd voor het toegezegde vervolggesprek waarbij ook beleidswijzigingen bij RVB aan de orde zullen komen. De brief van RVB staat inmiddels op haar website www.rijksvastgoedbedrijf.nl

 De RVB brief