Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 02-05-'18

BLHB dringt aan op pachtprijsaanpassing

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft pachtprijs niet bijgesteld op basis van de veranderpercentages van 1 juli 2017. De BLHB heeft nu via een brief aangedrongen om de veranderpercentages voor de 14 pachtregio’s die allen negatief waren, alsnog bij haar leden, pachters, door te voeren. Ook doet de BLHB wederom een beroep op de RVB om haar bereikbaarheid voor pachters te verbeteren en voortaan een gespecificeerde factuur naar de pachter te verzenden.

Overheidsdienst voorbeeldfunctie

De veranderpercentages voor de 14 pachtregio’s die sinds 1 juli 2017 van kracht zijn, zijn allen negatief en dit leidt tot een daling van de pachtprijs. De RVB heeft deze daling voor het nieuwe pachtjaar voor alle pachters in alle pachtregio’s niet doorgevoerd. De BLHB voelt zich genoodzaakt om namens haar leden deze omissie te herstellen.

De hoofdreden voor dit verzoek is de slechte bereikbaarheid van deze overheidsdienst. Diverse pachters hebben pogingen ondernomen om deze omissie onder de aandacht willen brengen maar de bereikbaarheid van RVB is een obstakel. Deze is erg omslachtig, bureaucratisch en afstandelijk. Telefonisch is de dienst vrijwel onbereikbaar, is de naam van het aanspreekpunt vaak niet bekend en kan alleen via een contactformulier op de website de dienst worden bereikt. Het invullen van een contactformulier leidt tot een lange responstijd en wordt door veel pachters als erg afstandelijk ervaren.

De pachters van RVB ontvangen een ongespecificeerde factuur voor de pachtprijs. Het is lastig om de pachtprijs voor de verschillende onderdelen te herleiden en de wijzigingen te kunnen analyseren. In het verleden is al vaker verzocht om een gespecificeerde factuur te verzenden maar dit heeft RVB naast zich neergelegd.

In de brief naar de RVB heeft de BLHB deze punten naar voren gebracht en haar teleurstelling uitgesproken. Zeker van een overheidsdienst verwacht de BLHB dat zij een voorbeeldfunctie vervuld.

 

Overleg

In een eerdere brief d.d. 26 februari 2018 heeft de BLHB diverse punten aan de orde gesteld. Zij wensten in een constructief overleg diverse punten aan de orde te stellen. RVB heeft tot op heden geen inhoudelijke reactie willen geven. Wederom roept de BLHB RVB op om in overleg te treden.