Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 29-05-'18

BLHB dringt aan op stopzetting invordering pachtnota Rijksvastgoedbedrijf

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft de pachtprijs niet bijgesteld op basis van de veranderpercentages van 1 juli 2017. De BLHB heeft op 2 mei 2018 via een brief aangedrongen om de veranderpercentages voor de 14 pachtregio’s, die allen negatief waren alsnog bij de pachters door te voeren. Desondanks maant RVB de pachters aan om de niet bijgestelde pachtsom te betalen. De BLHB heeft er op aan gedrongen de aankondigde invorderingsacties onmiddellijk stop te zetten.

RVB dreigt met invorderingjuiste pachtnota's

Leden van de BLHB berichten that that include in second of provisioning from the ongepaste pachtnota's of RVB have received with sommatie for for 1 juni as te betalen op straffe van invorderingsmaatregelen. Met name in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied is dat bezwaarlijk als een groot verschil (23% voor land) tussen de bedrag en de verschuldigde bedrag. De BLHB stelt voorop dat pacht pri Verwant moet worden, echter uitsluitend de onvoorwaard pacht. Met name for hoevepachters is niet van belang voor niet-toegestane en niet-geautoriseerde berekeningen van RVB niet vertroebelt. Tot op heden heeft RVB formeel niet gereageerd op de schriftelijke vraag van de BLHB. Het schijnt dat RVB op verzoek van Staatssecretaris Knops van het Ministerie van Binnenlandse Zaken "radiostilte" zou betrachten. Als dat zo is, is dat nu ongepast gedreigd wordt met invorderingsmaatregelen. RVB zou er goed aan doen (het dreigen met) de invordering stop te zetten en nieuwe nota's te versturen. Degenen die al betaald hebben, hebben een automatische incasso nodig om het te veel terug te krijgen.

 

De BLHB ervaart haarzelf als haar leden met de RVB. De service is slecht bereikbaar en niet gereageerd.