Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 19-04-'17

BLHB-input voor Kabinetsformatie

De ontwikkelingen in het verleden en ook naar de toekomst noodzaken bijstellingen in de pachtwetgeving zodat het financieringsinstrument pacht als grondgebruikstitel aan de Nederlandse land- en tuinbouw kan bijdragen. BLHB wenst op korte termijn maatregelen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en voor de langere termijn een grondige herziening van het huidige pachtstelsel. In een brief verwoordt BLHB haar wensen voor de kabinetsformatie.

Ondanks dat de evaluatie van het in 2007 herziene pachtstelsel nog steeds niet is afgerond, stelt BLHB in haar brief dat op voorhand er behoefte is en zelfs noodzaak om de pachtregel te herzien. De brief is via de link input BLHB kabinetsformatie te lezen.