Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Den Haag | 27-11-'12

door: jvm

Brochure Pacht

Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft een nieuwe brochure uitgebracht met uitleg over de verschillende pachtcontracten en de bepaling van de pachtprijs.

Het is een overzichtelijke brochure met een duidelijke uitleg van de verschillende aspecten binnen pacht. De verschillende pachtcontracten en de formele regels hiervan worden uitgelegd. Ook hebben veel mensen vragen gesteld over de vaststelling van de pachtprijs. Vooral over de vaststelling van de pachtprijs van gebouwen is nog veel onduidelijkheid. Deze brochure geeft ook hier antwoorden op.
Met betrekking tot de grondkamers word weergegeven wat de werkzaamheden zijn, wat de tarieven zijn en op welke wijze de grondkamers kunnen worden betrokken bij de vaststelling van de pachtprijs. Kortom, een handzame brochure die eenvoudig is te gebruiken en antwoorden geeft op veel vragen.

Bij Ledenservice kunt u links (na aanmelden) deze brochure downloaden of inzien.