Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Den Haag | 18-06-'12

door: jvm

Evaluatie pachtwetgeving in zicht!

Het nieuwe pachtrecht wordt na de zomer geëvalueerd. Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanvankelijk was het de bedoeling dit al in 2010 of 2011 te doen. Daar is echter vanaf gezien, omdat er zo kort na de introductie van het nieuwe systeem (in 2007) volgens het toenmalige kabinet weinig te evalueren viel. De evaluatie zal worden uitgevoerd door een externe partij in samenspraak met alle belanghebbende organisaties.

Volgens voorzitter Piet van der Eijk van de Bond van Landpachters is het goed nieuws dat het ministerie de evaluatie ter hand neemt. “Ik ben hier erg blij mee”, zegt hij. “Verschillende organisaties hebben hier op aangedrongen.” Van der Eijk vindt het wel van belang dat er ook goed naar het pachtprijzenbesluit wordt gekeken.