Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 15-10-'15

Inschrijving geliberaliseerde pachtkavels breekt hoogterecord

De inschrijving voor achttien geliberaliseerde pachtkavels in de Wieringermeer, Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland is woensdag 9 september afgesloten. Het Rijksvastgoedbedrijf voorheen RVOB en Domeinen bood de kavels online aan via de website Pachtonline. Eén kavel is per opbod aangeboden. Het hoogste bedrag kwam dit jaar uit op € 2.809 per hectare per jaar en was daarmee nieuw record.

Het gemiddelde van de inschrijvingen was gelijkwaardig niveau aan 2014. Veel belangstellenden en de inschrijvingen varieerden van € 1.000 tot ruim € 2.800 per ha. Eén kavel is per opbod verkocht en zijn acht biedingen gedaan. Deze bracht uiteindelijk € 1.500 per ha op. Op de andere 17 kavels kwamen 181 inschrijvingen binnen en dit was ten opzichte van 2014 aanmerkelijk meer.  De achttien kavels zijn vrijwel gelijk verdeeld over de Noordoostpolder, Wieringermeer en Oostelijk Flevoland. De totale oppervlakte bedraagt 391 hectare. De grootste kavel bedraagt 55 hectare en de kleinste met 10,50 hectare.

Het is voor het eerst dat RVB de inschrijving  via Pachtonline.nl liet verlopen. Het bieden werd door het veilinghuis Troostwijk georganiseerd.  Rijksvastgoed heeft deze kavel als proef per opbod geveild.

De periode voor de aangeboden geliberaliseerde pacht varieerde van vier, vijf of zes jaar. Gezien het succes voor de verpachter is de kans groot dat volgend jaar wederom bij inschrijving plaatsvindt of bij opbod wordt geveild.

Het definitief gunnen vindt plaats als de pachter binnen twee weken een bankgarantie voor het te betalen pachtbedrag kan overleggen. Desondanks dat de definitieve gunning nog moet plaatsvinden is de pachtopbrengst van deze ronde p  € 784.492 per jaar. Dit is bijna 70 procent hoger vergeleken met de huidige opbrengst.   

BLHB, LTO en NAJK hebben eerder kenbaar gemaakt uiterst ongelukkig met deze openbare inschrijvingen te zijn. Dit neigt tot korte termijn denken en levert geen structurele bijdrage aan de agrarische structuur en de individuele bedrijven. De verdiencapaciteit met deze hoge prijzen wordt sterk in twijfel getrokken. Ook wordt een duurzaam grondgebruik hier niet mee bewerkstelligd.  Gelukkig heeft de politiek kennis van deze inschrijvingen en maakt zich de nodige zorgen.