Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 25-02-'16

door: Dries van Rozen

Jaarvergadering BLHB 10 maart 2016

Op 10 maart wordt de Jaarvergadering van de BLHB in De Schakel te Nijkerk gehouden. Het thema van deze bijeenkomst is ‘De grond onder uw bedrijf’ met als inleiders Pierre Bernsten directeur Agrarische Bedrijven ABN-AMRO en Erik Somsen, directeur landelijk vastgoed van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer. Het volledige programma is:

UITNODIGING ALGEMENE JAARVERGADERING BLHB

 

Het bestuur van de BLHB nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op:

Donderdag 10 maart 2016 van 10.30 uur tot 16.00 uur

in “De Schakel”, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk

 

Het thema van de dag is “De grond onder uw bedrijf”

 

AGENDA:

10.00 uur Inloop

10.30 uur   Besloten gedeelte voor leden van de BLHB

                Opening door de voorzitter Piet van der Eijk

                 * Mededelingen

                 * Bestuurswisseling

                 *Jaarverslag

                 *Jaarrekening 2015

                 *Begroting 2016

                 *Rondvraag.

                 *Sluiting besloten gedeelte

 

11.15 uur   Opening openbaar gedeelte Ontwikkelingen pachtherziening

 

12.00 uur   Stamppottenbuffet

 

13.00 uur    Inleiding Pierre Berntsen, Directeur Agrarische bedrijven ABN-AMRO. Hij zal zijn visie te geven op de melkveehouderij, de akkerbouw en de rol van grond bij de exploitatie in deze sectoren.                         Bovendien komen de stand van de economie en renteontwikkeling aan de orde

 

14.00 uur     Inleiding Erik Somsen, directeur landelijk vastgoed van “a.s.r. vastgoed vermogensbeheer”. Zijn inleiding zal in het teken staan van de prijs(ontwikkeling) en (erf)pachtfinanciering

 

                   Aansluitend: Discussie met de inleiders

 

15.30 uur     Afsluitende borrel

 

16.00 uur     Sluiting