Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 26-02-'16

Ledenvergadering BLHB-district Achterhoek 24 maart 2016

Op 24 maart 2016 houdt het BLHB-district Achterhoek haar jaarlijkse ledenvergadering op 24 maart 2016. Bijgaand treft u de uitnodiging en programma aan.

Uitnodiging

Hierbij wordt U uitgenodigd voor de ledenvergadering van de B.L.H.B. afdeling Achterhoek e.o. welke gehouden wordt op

Donderdag 24 maart 2016

Café-restaurant" Wapen van 't Medler " Ruurloseweg114 7251 LZ Vorden Telefoon 0575 – 556634

Aanvang 20.00 uur

 

Het thema van deze avond is Agrarisch natuurbeheer in de Achterhoek De landbouw is in een diepe crisis beland, in vrijwel alle sectoren slechte opbrengstprijzen. Voor veel bedrijven onzekerheden met betrekking tot fosfaatrechten met als gevolg veel vraag naar grond. Daardoor oplopende prijzen losse pacht en bovendien is er nog geen zicht op een akkoord tussen pachters en verpachters, wat betreft het “Spelderholt” overleg. Dhr. Dries van Rozen redacteur van de landpachter zal hierop nader ingaan. Het hoofdthema van deze avond is: “Agrarisch natuurbeheer in de Achterhoek”. Hiervoor hebben we Dhr. Wilfried Berendsen werkzaam bij Agrarisch natuur vereniging “’t Onderholt”uitgenodigd en hij zal een boeiende presentatie geven over de veranderingen in agrarisch beheer wat betreft de aanvraag, doelstelling en mogelijkheden in ons gebied. Het beloofd een interessante avond te worden ,we hopen op een goede opkomst.

 

Agenda :

1. Opening door de voorzitter.

2. Notulen van de ledenvergadering gehouden op 16 maart 2015.

3. Actuele Pachtzaken door Ing. A.F. van Rozen

4. Pauze

5. Presentatie door Dhr. Wilfried Berendsen

6. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

7. Rondvraag en sluiting.

 

Het Districtsbestuur BLHB afdeling Achterhoek

G.Harmsen Voorzitter tel.nr: 0575-551488

A.Zents Secretaris tel.nr: 0575-556751

H.Hoenink Lid tel.nr: 0543-569934

R.Boeijink Lid tel.nr: 0543- 512016

B. Langeler Lid tel.nr: 0545-271491