Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

De Krim | 01-10-'12

door: jvm

Pachtvisie en jubileum uitgave van de Landpachter nu bij de leden

De leden van de BLHB hebben het afgelopen weekeinde de jubileumuitgave van de Landpachter en de Pachtvisie van de Bond in de brievenbus gekregen. Ook voor u zijn deze te lezen. In dit nieuwsitem kunt u beide documenten downloaden. De moeite waard!

De Landpachter bestaat uit een verzameling van intervieuws met personen die de pacht, maar ook de vereniging een warm hart toedragen. Maar ook het kraken van kritische noten niet schuwen. De pachtvisie is lezenswaardig omdat de Bond daarin uiteenzet wat haar visie is op pacht en het belang daarvan in de hedendaagse landbouw.

 

Landpachter

Pachtvisie