Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Dordrecht | 23-06-'13

door: PvdE

Raad van State schorst bestemmingspan voor aanleg natuur Dordrecht

De Raad van State heeft uitspraak heeft gedaan in het verzoek om voorlopige voorziening tegen het besluit van de gemeenteraad van Dordrecht tot vaststelling van het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Dit plan voorziet in de aanleg van 530 hectare nieuwe natuur- en recreatiegebieden op het Eiland van Dordrecht. Tegen het plan is door 13 personen beroep ingesteld bij de Raad van State. Door twee van hen, waaronder de familie Van der Eijk is tevens een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. De uitspraak luidt kort samengevat dat het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch geschorst is met uitzondering van de landbouwweg, het fietspad over de Zuidbuitenpolderse kade en de zgn. pluktuin aan de Oude Veerweg. De volledige uitspraak kunt u nalezen op:

 http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=74086&summary_only