Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 18-07-'16

Staatssecretaris wenst bemiddelaar

Staatssecretaris Van Dam informeert de Tweede Kamer met een brief op 15 juli 2016 over de herziening van het pachtstelsel. Een pachtsysteem dat langdurige relaties tussen verpachters en pachters stimuleert en bijdraagt aan een duurzaam gebruik van grond zijn voor hem uitgangspunten. Dit komt overeen met de inzet van de BLHB.

Hij ziet het eindvoorstel 'Spelderholt' als een goede basis en het verkrijgen van een breed draagvlak is essentieel. Hij wenst een bemiddelaar aan te stellen om de laatste geschillen tussen de partijen te beslechten. Hiermee wordt afscheid van de initiatiefnemers voor Spelderholt genomen. Voor het proces is dit besluit van de Staatssecretaris cruciaal en biedt daardoor mogelijkheden voor een vervolg. Het is van belang dat de bemiddelaar een praktische en economische achtergrond heeft. De uitwerkingen van het deelakkoord Spelderholt waren alleen juridisch van aard. Daarnaast is een nauwe betrokkenheid van het ministerie wenselijk in verband met de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris.

 

Kamerbrief Staatssecretaris