Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 30-01-'17

Stabilisering pachtnormen

In opdracht van het ministerie van Economische zaken heeft Wageningen Economic Research de Spelderholt-voorstellen om de jaarlijkse wisselingen van de pachtnormen met een indexering te verminderen doorgerekend. Deze methoden zijn geanalyseerd en tevens zijn ook andere opties door Wageningen Economic Research verkend.

Achtergrond

De regionormen en dus ook de veranderpercentages in de pachtregio fluctueren van jaar tot jaar en ook zijn er grote verschillen tussen de pachtprijsgebieden. In 2011 zijn nog meer stabiliserende elementen in de berekeningswijze toegevoegd, maar de normen blijven nog steeds sterk fluctueren. De oorzaak ligt in de jaarlijkse berekende grondbeloning die gebaseerd is op de bedrijfsresultaten in de landbouw, die ook jaar op jaar sterk variëren. In het overleg van Spelderholt zijn voorstellen gedaan om de jaarlijkse wisselingen van de pachtnormen met indexering te verminderen. Het ministerie wenste een analyse van deze voorgestelde indexeringsmethoden en hun effecten.

Resumé en conclusies

Wageningen Economic Research heeft terecht de conclusie getrokken dat de twee voorstellen in het Spelderholt-overleg niet haalbaar, realistisch en praktisch zijn. De wijze waarop en de complexe beschrijving gaven al de nodige vraagtekens en uitleg. Ook de koppeling met de agrarische grondprijs en de CPI werden door de BLHB afgewezen. Overigens hebben de onderzoekers een paar bijzondere opmerkingen gemaakt en dit vraagt nog uitleg. Dit betreft de opmerking dat de daadwerkelijk betaalde pachtprijs minder fluctueert dan het veranderpercentage. De problematiek van de sterke fluctuaties blijft onopgelost. In het rapport zijn opties benoemd die niet zijn berekend, maar die op het eerste oog wel een oplossing kunnen bieden. Waarschijnlijk kan dit een volgende opdracht voor Wageningen Economic Research worden. Het is dan wel van belang dat ook de belangenorganisaties vooraf en tijdens het onderzoek worden betrokken. Mogelijk zijn er meerdere opties bedacht die kansrijk zijn om te worden onderzocht. Ook is het van belang om de nieuwe berekeningssystematiek die in 2011 is ingevoerd in het onderzoek te betrekken. Er zijn toentertijd diverse aannamen gedaan om de sterke fluctuaties te dempen en dat is helaas op onvoldoende gelukt. Dit vraagt een nadere analyse. Het volledige rapport is met de volgende link te lezen. Rapport Stabilisering Pachtnormen