Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 27-02-'18

Uitnodiging Jaarvergadering BLHB

Het bestuur van de BLHB nodigt haar leden en genodigden van harte uit tot het bijwonen van de jaarvergadering. Deze vindt plaats op:

Donderdag 15 maart 2018

van 10.00 uur tot 16.00 uur

in “De Schakel”, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk

033 - 2460804

 

Het thema van de dag is:

Landbouw, pacht en duurzaam grondgebruik

 

Minister op jaarvergadering

Voor de ledenvergadering op 15 maart 2018 stond minister drs. Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als inleider op het programma vermeld. Dit was echter onder voorbehoud. Haar drukke agenda en de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart hebben ertoe geleid dat de minister afziet van haar komst en zich laat vertegenwoordigen door de plaatsvervangend directeur-generaal Agro en Natuur mr. drs. Aldrik Gierveld.

Aanmelding

In verband met het buffet vernemen wij graag hoeveel aanwezigen wij kunnen verwachten. U kunt zich aanmelden door een mail met uw naam te sturen aan tsteneker@blhb.nl.

Het programma:

10.00 uur Inloop

 

10.15 uur Opening

 

10.30 uur Plv. directeur-generaal Agro en Natuur mr. drs. Aldrik Gierveld van het ministerie van LNV

 

11.00 uur Sander Thus (NAJK) over de positie van jonge boeren, bedrijfsopvolging (intern en extern familieverband) en het project "Boer zoekt Boer" alsmede het standpunt van NAJK over het pachtdossier


11.30 uur Voorzitter ir P.J. (Piet) van der Eijk “Stand van de pacht”

 

12.00 uur Gezamenlijk buffet

 

13.15 uur prof. dr. ir. R.B.M. Huirne, directeur Food en Agri Rabobank Nederland

 

14.30 uur Huishoudelijk gedeelte Alleen voor leden

                * Mededelingen, o.a. bestuurswisseling

                 *Jaarverslag, jaarrekening 2017 en begroting 2018

                 *Rondvraag

                 *Sluiting huishoudelijk gedeelte

 

15.00 uur Afsluitende borrel