Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 21-11-'16

Pachtbedrijf geen rondreizend circus

In het weekblad De Boerderij van 8 november 2016 is een interview met de BLHB-voorzitter opgenomen. In dit interview stelt hij dat het pachtbedrijf geen rondreizend circus is. Op een belangrijk punt is een antwoord niet juist weergegeven.

Ratrace

“Laat de markt zijn werk doen. Uiteindelijk zal de pachtprijs toch op een niveau uitkomen waarmee verpachters en pachters uit de voeten kunnen.” Piet van der Eijk antwoordt hierop dat dit niet het geval zal zijn. Je krijgt een ratrace. Volgens hem blijft pachtprijsbescherming nodig, gelet op de ongelijke marktverhoudingen. Vooral bedrijven met veel pachtgrond komen dan in de problemen. Een pachtbedrijf is geen rondreizend circus. Er is geïnvesteerd in grond en gebouwen. Hij doelt daarmee op de tijden waarin er geen rechtsbescherming van de pachter en geen pachtprijsbeheersing was. Dikwijls gebeurde het in die tijd dat de pachter om het jaar naar een ander pachtbedrijf moest omzien omdat hij de pachtprijs niet meer kon betalen.

Correctie

Wel heeft De Boerderij in het interview één antwoord niet juist weergegeven. Dit betreft het onderdeel over het instellen van een onafhankelijke bemiddelaar voor het overbruggen van de verschillen tussen de partijen van het ‘Spelderholt’-overleg. De BLHB vindt dat deze persoon kennis van pacht moet hebben en niet besmet mag zijn. Dus niet direct of indirect betrokken bij pachtzaken. Volgens de Bond blijven er dan maar weinig mensen over. Het pachtwereldje is heel klein. Op de vraag of oud-landbouwminister Cees Veerman geschikt is voor deze klus, stelt Piet van der Eijk: "Hij zou het kunnen. Ik ben inderdaad bang dat het een politicus wordt. Hopelijk dat er wel op basis van argumenten gesproken wordt. Laat één ding duidelijk zijn: het water staat de pachters aan de lippen. Wij als pachters hebben niets meer om weg te geven in deze pachtdiscussie”. Hij heeft dit op deze wijze naar De Boerderij verwoord. De Boerderij heeft de vragen en de antwoorden in een kader verwoord en gecomprimeerd. “Hier staat dat Oudlandbouwminister Cees Veerman krijgt hun (BLHB) goedkeuring. “Ik ben bang dat het een politicus wordt. Hopelijk dat er wel op basis van argumenten gesproken wordt, aldus Van der Eijk.” Een niet onbelangrijk verschil.

Overigens was Veerman als minister verantwoordelijk bij de totstandkoming van de pachtregel en het pachtprijzenbesluit in 2007. Het door BLHB gewenste kader is veel belangrijk voor het selecteren van namen en wil dan ook op voorhand geen namen noemen.

 

U kunt het artikel via de volgende link lezen. Geen rondreizend cirsus