Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 21-10-'16

Verschillende waarheden

Het Tijdschrift voor Agrarisch recht is een wetenschappelijk tijdschrift gericht op agrarisch recht, met als belangrijkste doelgroep juristen. In het mei-nummer 2016 van dit tijdschrift hebben de initiatiefnemers Valk, Snijder en Verbakel-van Bommel hun visie op het eindvoorstel van Spelderholt gegeven. De uitleg over het eindvoorstel kent echter verschillende waarheden. BLHB heeft in de persoon van H. Meijer met het artikel "het voorlopige einde" gereageerd.

Eenzijdig en onvolledig

BLHB en NAJK hebben met het eindvoorstel over de vernieuwing van het pachtstelsel niet kunnen instemmen. De initiatiefnemers hebben in een uitvoerig artikel in het Tijdschrift voor agrarisch recht het voor hun geslaagde eindvoorstel nader onderbouwd. Ze gaan echter uit van arbitraire toekomstverwachtingen, aannamen en veronderstellingen. Valk c.s. proberen daarmee hun gelijk te halen en gaan voorbij aan de tekortkomingen van het eindvoorstel. In het artikel schetsen zij de positie en de standpunten van de BLHB éénzijdig, onvolledig en in onjuist verband. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de positie en de standpunten van de BLHB. Een reactie van de BLHB op dit artikel is in het septembernummer 2016 van het Tijdschrift voor Agrarisch recht geplaatst. Beide artikelen zijn bijgevoegd. 

Het voorlopige einde BLHB H. Meijer

 

Het eindakkoord Valk c.s.