Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

De Krim | 27-11-'12

door: jvm

Verwarring over de pachtnormen voor bedrijfsgebouwen.

In veel adviesvragen aan de Bond blijkt dat het niet duidelijk is op welke wijze de pacht van bedrijfsgebouwen moet worden berekend. Lees hier kort hoe het zit.

  • Pachter en verpachter doen niets en zijn het eens over het niveau van de pachtprijs: Pacht van de gebouwen stijgt met het wettelijk  percentage van 1.78%.
  • Pachter en verpachter vinden dat conform het nieuwe pachtpijzensysteem van gebouwen de pachtsom te hoog of te laag is. Zij vinden elkaar daarin en sturen een pachtwijzigingsovereenkomst naar de Grondkamer, die deze toetst aan de normen, conform het nieuwe systeem. De nieuwe pachtprijs wordt vastgesteld en daarna wordt deze jaarlijks met het veranderpercentage (bouwindex) verhoogt.
  • Eén van de partijen is het oneens met de pachtprijs en verzoekt de Grondkamer om de pachtprijs voor gebouwen vast te stellen. De Grondkamer stelt conform het nieuwe systeem de pachtprijs vast en daarna wordt deze jaarlijks met het veranderpercentage (bouwindex) verhoogt.

 

Bovenstaande kan mogelijk wat inzicht brengen in de procedure aangaande de pachtprijs voor gebouwen.


Een aantal verpachters hebben onjuiste verwachitingen gewekt over de pachtprijs. De RVOB heeft in het zuidwesten voor verwarring gezorgd door en lagere pachtnota voor gebouwen te sturen, waar zij later op is terug gekomen. Formeel is de stelling van RVOB juist dat bestaande contracten met 1.78% verhoogt kunnen worden. Het is echter onjuist dat, zoals vermeld in een schrijven van het RVOB, er onderscheid wordt gemaakt in overeenkomsten van voor 1 september 2007 en overeenkomsten die ingegaan zijn na 1 september 2007. De nieuwe berekeningsmethode van pachtprijsberekening van gebouwen is van toepassing voor de contracten van voor en na 1 september 2007. Echter om op de juiste pachtsom te komen zijn de bovengenoemde 3 mogelijkheden van belang. Het is aan te bevelen om de pacht van de gebouwen door pachter en verpachter in lijn met de voorliggende nieuwe pachtprijzensystematiek vast te stellen door middel van een pachtwijzigingsovereenkomst (gedachtepunt 2).